Geologien

Foto:Mikkel Jézéquel&Mikkel Jézéquel
Geopark Det Sydfynske Øhav

Hvad er en geopark?

En geopark binder fortællingen om et område sammen og knytter bånd mellem os mennesker og den natur, vi er en del af. Ved at bringe et områdes geologi, natur og kulturhistorie i spil, fortæller geoparken historien om, at mennesket er en del af livet på jorden. At vi alle er afhængige af jordens ressourcer, påvirket af klimaforandringer og ansvarlige for en bæredygtig udvikling.

Geologien i geoparken

Historien om Geopark Det Sydfynske Øhav begynder mere end ti tusinde år tilbage. Tilbage ved slutningen af sidste istid Weichsel. Dengang var Danmark landfast med det sydlige England og Sverige, og Fyn og øerne var ét sammenhængende landområde med bakker, skove og søer.

I takt med at de sidste store iskapper smeltede, steg vandstanden i verdenshavene, og stenalderbopladser og skove blev oversvømmet. Havet trængte ind over de lavtliggende landområder, mens de højeste dele af landskabet forblev oven vande. Det er de 55 øer og holme, som Øhavet består af i dag. Den hastige havstigning skabte altså Det Sydfynske Øhav: Et druknet istidslandskab i verdensklasse.

Oversvømmelsen har lige siden haft altafgørende indflydelse på det liv, der er levet i området - og stadig leves! Øhavets natur med lavvandede områder, talrige småøer og en varieret kystlinje er helt unik og forklaringen på, at mennesket her har udviklet - og stadig udvikler - øliv, søfart og landbrug. Områdets geologi er grobunden for det Sydfyn og Øhav, vi kender i dag.

Udforsk geoparken

Bliv klogere på alle geoparkens lokaliteter, inden du tager på udforskning på egen hånd.

Udforsk det sydfynske øhav på cykel

Foto:Michael Fiukowski and Sarah Moritz - onewaytwohearts

Del dine øjeblikke fra Geoparken: