©  Foto:

Geopark: Vejnæs Nakke

Vejsnæs Nakke udgøres af store syd- og østvendte kystklinter, der er opstået som et resultat af havstigningen i Øhavet.

Området har en kompliceret dannelseshistorie, der endnu ikke er fuldt udredt.

I klinterne ses aflejringer fra mindst to perioder i Kvartær-tiden (Eem og Weichsel) og lagfølgen indeholder flere aflejringstyper end dem, der kendes fra Ristinge Klint.

Del dine øjeblikke fra Geoparken: