Etablering af geoparken

Foto:Mikkel Jézéquel&Egeskov Slot

Geoparken samler området

Området omkring Det Sydfynske Øhav er helt unikt og her findes en lang række steder og områder af både national og international geologisk værdi.

Derfor besluttede de fire sydfynske kommuner (Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø) i 2018 at samarbejde om at blive anerkendt som UNESCO Global Geopark. Der er en lang række formelle krav, som er i fuld gang med at blive etableret, og selve ansøgningen til UNESCO afsendes i slutningen af 2022.

Samarbejdet omkring Geopark Det Sydfynske Øhav giver en række fordele og muligheder:

Viden

En geopark er mere end geologi. Formålet er at udforske, udvikle og formidle sammenhængen mellem områdets geologiske arv, naturen og kulturhistorien. Forbindelsen mellem Jorden og mennesket er i centrum for at styrke bevidstheden om, at vores liv er fuldstændig integreret med den jord, de landskaber, den natur og kultur, som vi er en del af.

Sammenhængskraft

En geopark styrker lokalsamfundet ved at understøtte samarbejde og partnerskaber mellem lokale og regionale aktører. Det gælder eksempelvis lodsejere, lokale fødevareproducenter, turistorganisationer, skoler og forskningsmiljøer. Det fælles mål er at synliggøre områdets særlige værdier og at binde området sammen i en fælles fortælling om landskabet, naturen og kulturarv.

Udvikling

For at blive godkendt som en UNESCO Global Geopark skal geoparken have en udviklingsplan og have fungeret som geopark i nogle år. Geoparken skaber således en samlet ramme om udviklingen i området med fokus på, at både mennesker og natur trives her og udvikles bæredygtigt.

Branding

UNESCO er et internationalt anerkendt brand, og en anerkendelse som UNESCO Global Geopark vil styrke fortællingen om Det Sydfynske Øhav som et helt særligt område - både at leve i og besøge som turist. En geopark godkendes for fire år ad gangen. Der udfærdiges derfor en strategi og handlingsplan hvert fjerde år.

Del dine øjeblikke fra Geoparken: