©  Foto:

Geopark: Det Sydfynske Øhav

En dramatisk, global havstigning skabte Det Sydfynske Øhav - et druknet istidslandskab i verdensklasse

55 øer og holme danner grundlaget for udviklingen af både øliv og søfart

Ved sidste istids afslutning for ca. 11.700 år siden var Danmark landfast med Sydengland og Sydsverige. Det Sydfynske Øhav og Fyn var ét sammenhængende landområde med bakker, skove og søer. I takt med, at de sidste store iskapper over Nordamerika og Nordskandinavien smeltede, steg vandstanden i verdenshavene og de lavtliggende landområder syd for Fyn blev oversvømmet.

Kun de højeste dele af landskabet forblev oven vande og blev til de øer, vi kender i dag. Øhavets unikke natur med lavvandede områder, talrige småøer og en varieret kystlinje byder på rige muligheder for utallige naturoplevelser.

Del dine øjeblikke fra Geoparken: